Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016

Rozdział przedstawia komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2016 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz