Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu - kwartalnie

Pobierz XLS(532 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17
Wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych
rafinerii
% 103,1 102,9 104,3 102,2 97,3 97,9 101,1 103,1 102,7 81,1 85,7 84,0 86,2 99,7 92,1 89,2 86,8 92,2 98,7 95,8 89,8 84,4 90,6 93,1 87,5 90,8 91,3 93,9 92,6 100,3 100,3 96,5 93,4 99 102,6 102,5 97,7
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)            
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: tys. ton 1 542,1 1 538,7 1 577,4 1 545,3 1 159,7 1 229,0 1 514,4 1 558,4 1 614,8 2 060,8 2 196,2 2 223,9 2 222,9 2 220,0 2 359,7 2 362,1 2 272,5 2 415,5 2 450,3 2 535,3 2 281,5 1 557,1 2 398,2 2 465,8 2 266,5 2 378,9 2 416,5 2 482,4 2 379,2 2 627,6 2 650,6 2 555,3 2 444,4 2 512,8 2 715,9 2 714,2 1 924,4
ropy Ural tys. ton 1 470,0 1 421,9 1 379,4 1 372,3 1 024,8 1 183,7 1 484,7 1 305,6 1 412,6 1 949,5 1 731,1 1 833,4 1 880,9 1 934,9 2 245,8 2 300,9 2 022,9 2 230,5 2 144,4 2 324,6 1 954,7 1 486,4 2 024,1 2 399,2 2 142,9 2 135,6 2 375,9 2 170,3 1 771,2 2 217,1 1 979,3 1 861,0 1 833,0 2 099,2 1 954,2 1 922,4 1 313,3
ropy Rozewie tys. ton 55,0 38,1 20,4 94,9 35,6 0,3 0,1 122,1 83,4 43,6 41,8 49,0 32,9 28,7 51,8 28,5 36,3 71,6 46,6 24,3 32,8 32,3 44,2 33,0 44,6 50,1 28,8 33,2 42,7 34,5 33,2 48,6 54,5 71,9 64,6 58,3 26,5
ropa litewska tys. ton 5,8 9,6 15,3 17,1 19,3 20,4 11,6 16,5 14,4 13,4 15,9 14,2 12,4 8,5 10,7 9,3 11,7
ropa Lubiatów tys. ton 0,9 55,6 70,7 45,8 77,8 64,1 72,6 57,0 75,0 54,3
pozostałych gatunków ropy tys. ton 17,1 78,7 177,6 78,1 99,3 45,0 29,6 130,7 118,8 67,7 423,3 341,5 309,1 256,4 62,1 32,7 213,3 113,4 259,3 186,4 288,2 28,8 314,6 16,5 59,7 172,8 0,2 261,5 495,3 291,9 576,4 553,7 480,4 260,6 629,4 649,2 518,6
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem   95,3% 92,4% 87,4% 88,8% 88,4% 96,3% 98,0% 83,8% 87,5% 94,6% 78,8% 82,4% 84,6% 87,2% 95,2% 97,4% 89,0% 92,3% 87,5% 91,7% 85,7% 95,5% 84,4% 97,3% 94,5% 89,8% 98,3% 87,4% 74,4% 84,4% 74,7% 72,8% 75,0% 83,5% 72,0% 70,8% 68,2%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem   3,6% 2,5% 1,3% 6,1% 3,1% 0,0% 0,0% 7,8% 5,2% 2,1% 1,9% 2,2% 1,5% 1,3% 2,2% 1,2% 1,6% 3,0% 1,9% 1,0% 1,4% 2,1% 1,8% 1,3% 2,0% 2,1% 1,2% 1,3% 1,8% 1,3% 1,3% 1,9% 2,2% 2,9% 2,4% 2,1% 1,4%
Udział ropy litewskiej w przerobie ropy ogółem   0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,6%
Udział pozostałych gatunków ropy w przerobie
ropy ogółem
 
 

1,1%
5,1% 11,3% 5,1% 8,6% 3,7% 2,0% 8,4% 7,4% 3,3% 19,3% 15,4% 13,9% 11,5% 2,6% 1,4% 9,4% 4,7% 10,6% 7,4% 12,6% 1,8% 13,1% 0,7% 2,6% 7,3% 0,0% 10,6% 23,2% 13,8% 23,5% 3,0% 22,3% 13,3% 25,3% 26,7% 29,7%
Uzyski                                                                            
Benzyny tys. ton 275,4 322,0 322,7 325,4 264,9 269,0 381,8 366,6 311,8 371,3 366,9 375,2 296,4 342,8 372,3 363,4 314,0 370,8 368,0 388,8 346,6 237,0 376,5 388,3 322,6 340,0 390,4 367,4 357,6 379,7 355,1 402,7 329,7 380,8 385,0 410,2 323,7
Benzyna surowa tys. ton 31,3 74,7 74,8 23,6 24,4 51,7 101,4 80,1 69,4 104,6 69,8 68,1 67,2 80,5 80,6 91,2 56,7 57,0 91,9 137,4 138,9 139,4 124,2 117,5 117,7 161,4 112,3
Frakcja ksylenowa tys. ton 0,1 10,8 16,8 22,3 11,7 22,5 26,1 28,5 25,5 21,6 24,3 27,8 22,9 20,9 20,7 17,6 16,8 15,2 21,5 15,6
Oleje napędowe tys. ton 569,8 655,2 804,0 891,4 624,8 737,1 935,0 927,8 831,8 1 014,8 1 080,9 1 122,9 1 035,5 1 178,4 1 245,3 1 201,8 1 045,5 1 157,6 1 230,0 1 148,3 1 007,7 810,1 1 242,9 1 216,3 1 048,3 1 145,9 1 146,9 1 114,9 1 044,4 1 218,6 1 200,5 1 119,6 1 013,2 1 052,7 1 255,9 1 187,5 1 063,6
Lekkie oleje opałowe tys. ton 96,2 56,9 72,7 109,9 132,9 65,6 67,3 120,6 105,8 46,1 77,0 152,9 131,5 64,3 81,4 127,0 116,5 47,4 59,3 115,2 109,1 38,7 54,3 82,3 77,0 38,7 50,0 89,6 77,5 37,3 58,2 83,5 85,9 43,2 41,8 91,2 87,7
Paliwo lotnicze JET tys. ton 123,5 121,9 122,5 126,4 99,2 91,7 113,8 65,5 74,3 58,1 75,2 51,8 107,6 101,4 140,6 113,3 115,0 153,4 130,7 130,6 159,3 66,8 126,5 117,5 126,0 169,3 204,3 188,4 153,3 146,8 138,0 122,5 147,1 158,1 200,1 131,9 75,4
LPG tys. ton 9,3 21,4 20,0 9,3 9,4 18,4 19,5 8,2 9,1 15,6 20,8 14,4 16,2 18,3 15,9 13,6 14,4 22,2 43,0 37,3 41,2 26,5 44,9 37,1 37,0 47,5 47,2 36,8 31,9 49,3 48,0 36,6 36,1 45,1 48,3 43,7 29,9
Paliwo bunkrowe tys. ton 27,3 60,8 104,4 49,2 -0,1 0,0 0,0 5,4 6,6 9,9 6,5 12,6 9,2 11,2 8,1 10,0 8,7 10,1 17,8 14,3 11,8 11,3 11,7 12,1 10,8 12,4 10,5 11,6 19,2 18,4 18,0 17,5 13,7 22,3 16,4 19,7 14,7
Produkty ciężkie* tys. ton 442,8 410,8 386,4 375,8 327,9 306,6 350,6 361,0 425,0 531,7 506,8 560,9 578,4 522,3 540,2 482,9 446,9 508,4 514,7 492,6 444,0 312,0 454,3 501,2 470,8 461,1 478,0 511,0 530,3 556,5 544,2 522,5 470,6 555,8 535,6 581,8 400,2
Pozostałe tys. ton 158,7 140,8 148,9 148,8 83,5 88,9 135,1 132,5 168,2 186,9 186,1 204,5 231,2 212,0 225,7 244,4 285,5 234,0 223,9 244,1 218,3 148,8 227,1 245,9 252,0 249,6 265,9 274,2 220,7 231,6 234,4 242,5 259,6 236,9 251,7 252,3 200,7
Razem tys. ton 1 703,0 1 789,8 1 981,6 2 036,2 1 542,5 1 577,3 2 003,1 1 987,6 1 932,6 2 234,4 2 351,5 2 569,9 2 480,8 2 474,3 2 653,9 2 608,1 2 447,9 2 584,1 2 667,6 2 692,6 2 430,1 1 731,0 2 627,9 2 707,3 2 453,6 2 581,2 2 671,5 2 675,2 2 554,6 2 798,5 2 756,2 2 707,5 2 497,7 2 629,2 2 867,7 2 901,2 2 323,8

* ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe

Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu - kwartalnie

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz