Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Dane operacyjne segmentu wydobywczego - kwartalnie w tonach (ropa) i metrach sześciennych (gaz)

Pobierz XLS(480 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17
Produkcja ropy naftowej tys. ton 53,5 53,5 53,5 58,9 81,9 67,1 78,3 77,9 73,1 74,7 72,1 95,0 149,3 133,4 120,4 129,3 124,3
ze złoża B3 tys. ton 34,6 36,0 35,0 40,0 40,8 41,0 41,9 36,4 31,9 33,8 34,8 31,4 31,5 29,1 27,4 24,7 23,7
ze złoża B8 tys. ton 0,1 30,5 31,5 30,2 31,8 31,4 28,3
Norwegia : obszar Heimdal tys. ton 0,3 22,6 9,1 19,2 24,2 23,5 25,0 22,0 17,6 18,6 12,5 7,5 9,8 15,3
Norwegia : obszar Sleipner tys. ton 1,0 53,9 48,4 40,7 50,7 44,8
Litwa tys. ton 18,9 17,5 18,5 18,6 18,4 17,0 17,3 17,3 17,7 15,9 15,3 14,5 13,8 13,2 13,0 12,7 12,2
Produkcja gazu ziemnego m3 m 3,8 3,9 3,9 5,2 80,1 28,9 56,1 74,1 74,7 82,5 76,6 72,8 256,3 229,0 183,1 237,2 219,8
ze złoża B3 m3 m 3,8 3,9 3,9 4,4 4,5 4,5 4,7 4,1 3,5 3,8 3,9 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 2,7
ze złoża B8 m3 m 3,6 3,6 3,4 3,5 4,1 3,9
Norwegia : obszar Heimdal 0,8 75,6 24,4 51,5 70,0 71,2 78,7 72,7 62,6 64,9 50,0 29,7 49,4 68,3
Norwegia : obszar Sleipner m3 m 3,1 184,4 172,4 146,8 180,9 145,0
Sprzedaż ropy naftowej
tys. ton
73,6 50,6 43,7 65,9 72,0 89,6 60,4 75,8 72,3 76,8 58,8 101,0 136,2 125,7 101,0 108,7 91,5
Polska tys. ton 58,1 29,0 28,4 44,7 28,9 60,9 34,8 28,8 35,7 40,6 24,2 70,1 61,8 62,3 55,1 49,9 38,1
Norwegia tys. ton 21,1 12,4 9,2 26,4 23,6 24,6 22,5 18,8 62,3 51,3 33,6 46,6 47,0
Litwa tys. ton 15,5 21,6 15,3 21,2 22,0 16,4 16,3 20,6 13,0 11,6 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,2 6,3
Sprzedaż gazu ziemnego m3 m 2,6 2,5 2,9 2,9 78,0 27,1 54,9 72,6 80,4 77,7 70,8 50,5 248,7 212,5 126,9 222,4 205,8
Polska m3 m 2,6 2,5 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 1,8 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,2 1,1
Norwegia m3 m 75,3 24,3 52,1 70,0 78,6 75,6 68,8 48,6 246,8 210,8 125,3 221,2 204,6
Litwa m3 m 0,0

Dane operacyjne segmentu wydobywczego - kwartalnie w tonach (ropa) i metrach sześciennych (gaz)

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz