Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Dane operacyjne segmentu wydobywczego - kwartalnie w tonach w bbl (ropa) i boe (gaz)

Pobierz XLS(503 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17
liczba dni 90,0 91,0 92,0 92,0 90,0 91,0 92,0 92,0 90,0 91,0 92,0 92,0 91,0 91,0 92,0 92,0 90,0
Produkcja całkowita (ropa + gaz) boe/d 4 855,3 4 815,1 4 748,7 5 302,1 12 546,7 7 661,1 10 413,4 11 540,2 11 439,0 11 964,3 11 225,5 12 911,0 30 206,1 26 998,1 22 515,1 26 919,4 25 880,0
Polska boe/d 3 241,5 3 340,3 3 206,3 3 675,2 3 834,2 3 802,4 3 844,1 3 341,5 2 996,0 3 136,3 3 196,4 5 701,8 5 858,7 5 501,9 5 448,8 5 201,7 4 942,2
Norwegia boe/d 0,0 0,0 0,0 79,0 7 146,0 2 424,9 5 125,1 6 756,2 6 938,0 7 495,0 6 759,0 6 005,7 23 190,0 20 385,0 15 992,0 20 665,0 19 901,5
Litwa boe/d 1 613,7 1 474,8 1 542,4 1 547,8 1 566,5 1 433,9 1 444,2 1 442,5 1 505,0 1 333,0 1 270,1 1 203,5 1 157,4 1 111,1 1 074,4 1 052,7 1 036,3
Sprzedaż całkowita (ropa + gaz) boe/d 6 547,1 4 483,7 3 913,5 5 947,0 11 740,8 9 501,4 8 862,6 11 344,3 11 800,3 11 881,7 9 757,6 11 965,6 29 270,3 26 178,8 17 601,6 26 655,7 22 685,8
Polska boe/d 5 211,5 2 641,4 2 617,4 4 078,7 2 758,7 5 483,4 3 202,7 2 688,4 3 263,6 3 669,9 2 235,3 6 120,0 5 476,6 5 493,7 4 813,6 4 344,1 3 375,4
Norwegia boe/d 0,0 0,0 0,0 79,0 7 078,4 2 712,3 4 328,0 6 969,8 7 454,5 7 248,3 6 536,0 4 857,6 22 792,1 19 682,7 11 785,3 21 322,3 18 781,0
Litwa boe/d 1 335,5 1 842,3 1 296,0 1 789,2 1 903,7 1 305,7 1 331,9 1 686,0 1 082,2 963,5 986,3 987,9 1 001,7 1 002,4 1 002,8 989,3 529,4
Produkcja ropy naftowej bbl/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 212,1 6 266,3 5 993,3 7 938,6 12 490,5 11 168,7 9 993,9 10 703,0 10 517,6
Polska: złoże B3 bbl/d 2 748,5 2 876,6 2 932,2 2 646,6 2 683,6 2 473,8 2 308,5 2 078,7 2 041,6
Polska: złoże B8 bbl/d 0,0 0,0 0,1 2 571,4 2 686,5 2 574,1 2 687,3 2 653,1 2 440,3
Norwegia : obszar Heimdal bbl/d 1 958,7 2 056,7 1 790,9 1 434,2 1 530,9 1 028,8 608,9 794,3 1 270,4
Norwegia : obszar Sleipner bbl/d 0,0 0,0 0,0 82,9 4 432,1 3 980,9 3 314,8 4 124,2 3 729,0
Litwa bbl/d 1 504,9 1 333,0 1 270,1 1 203,5 1 157,4 1 111,1 1 074,4 1 052,7 1 036,3
Produkcja gazu ziemnego boe/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 226,6 5 697,5 5 232,3 4 972,6 17 715,9 15 829,5 12 521,3 16 216,3 15 362,4
Polska: złoże B3 boe/d 247,5 259,7 264,1 241,0 237,7 220,8 209,5 189,6 185,9
Polska: złoże B8 boe/d 0,0 0,0 0,1 242,9 250,8 233,2 243,5 280,2 274,4
Norwegia : obszar Heimdal boe/d 4 979,1 5 437,8 4 968,1 4 279,1 4 483,4 3 458,2 2 029,2 3 378,3 4 770,8
Norwegia : obszar Sleipner boe/d 0,0 0,0 0,0 209,6 12 744,0 11 917,3 10 039,1 12 368,2 10 131,3
Sprzedaż ropy naftowej bbl/d 6 348,6 4 313,6 3 691,5 5 589,2 6 219,6 7 550,8 5 036,8 6 314,4 6 133,0 6 456,4 4 863,3 8 457,2 12 023,6 11 449,8 8 887,1 9 665,8 8 307,7
Polska bbl/d 5 013,1 2 471,3 2 395,5 3 800,0 2 499,2 5 210,1 2 941,9 2 441,6 3 087,8 3 467,0 2 041,7 5 936,4 5 289,9 5 332,3 4 660,1 4 228,8 3 297,1
Norwegia bbl/d 0,0 0,0 0,0 0,0 1 816,6 1 035,0 762,9 2 186,8 1 963,0 2 025,8 1 835,3 1 532,9 5 732,0 5 115,1 3 224,3 4 447,7 4 481,2
Litwa bbl/d 1 335,5 1 842,3 1 296,0 1 789,2 1 903,7 1 305,7 1 331,9 1 686,0 1 082,2 963,5 986,3 987,9 1 001,7 1 002,4 1 002,8 989,3 529,4
Sprzedaż gazu ziemnego boe/d 198,5 170,1 221,9 357,8 5 521,2 1 950,6 3 825,8 5 029,8 5 667,3 5 425,3 4 894,3 3 508,3 17 246,7 14 729,0 8 714,5 16 989,9 14 378,1
Polska boe/d 198,5 170,1 221,9 278,7 259,4 273,3 260,8 246,8 175,8 202,9 193,6 183,7 186,7 161,4 153,5 115,3 78,3
Norwegia boe/d 0,0 0,0 0,0 79,0 5 261,8 1 677,3 3 565,0 4 783,0 5 491,4 5 222,4 4 700,7 3 324,7 17 060,0 14 567,6 8 561,0 16 874,6 14 299,8
Litwa boe/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zasoby 2P na ostatni dzień okresu mln boe 8,0 7,8 0,0 7,5 7,4 7,3 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 66,8 64,1 62,0 59,9 72,7 67,8
Polska : złoże B3 mln boe 10,0 9,7 9,5 9,3 9,1 8,8
Polska : złoże B8 mln boe 30,6 30,3 30,1 29,8 29,5 29,3
Norwegia : Heimdal mln boe 4,4 3,9 3,7 3,4 4,0 3,4
Norwegia : Sleipner mln boe 14,7 13,1 11,8 10,8 15,5 14,3
Norwegia :Utgard   8,1 8,1
Litwa mln boe 8,0 7,8 7,5 7,4 7,3 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1 7,0 6,9 6,6 6,5 3,9

Dane operacyjne segmentu wydobywczego - kwartalnie w tonach w bbl (ropa) i boe (gaz)

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz