Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Detal - kwartalnie

Pobierz XLS(473 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16
2Q16 3Q16 4Q16 1Q17
Liczba stacji paliw w sieci LOTOS
na koniec okresu
 
 
346 348 351 355 315 318 324 304 313 318 317 324 316 318 324 369 365 368 368 405 405 407 416 439 426 430 432 441 445 449 459 476 477 478 480 487 486
- stacje własne CODO   133 134 137 139 141 142 142 144 148 153 153 154 156 158 161 190 191 195 198 223 228 232 238 256 261 265 266 269 272 274 280 290 290 291 295 300 300
w tym LOTOS Optima   0 0 0 0 3 33 33 37 38 71 76 82 88 100 105 106 106 108 109 111 114 121 121 122 122 121 121
- stacje partnerskie DOFO   72 76 76 79 84 87 95 98 103 103 102 109 112 112 117 136 138 138 135 154 155 154 157 166 164 165 166 172 173 175 179 186 187 187 185 187 187
w tym LOTOS Optima   0 0 0 0 2 17 19 19 15 30 32 34 39 51 51 52 54 61 62 64 68 73 75 76 76 84 84
podpisane umowy franczyzowe   91 88 88 92 97 104 108 107 107 107 109 113 116 116 121 139 142 147 152 155 156 158 163 170 168 169 169 176 178 185 196 188 194 200 192 191 190
- stacje patronackie DODO   141 138 138 137 90 89 87 62 62 62 62 61 48 48 46 43 36 35 35 28 22 21 21 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolumen sprzedaży w detalu                                                                            
Stacje CODO, DOFO, DODO, SDS tys. ton 197,1 226,6 237,5 227,9 203,3 242,4 260,8 246,6 214,3 247,3 272,9 259,7 226,9 264,5 280,6 267,1 234,0 258,1 271,8 248,1 225,0 252,3 277,6 262,2 242,2 270,8 285,9 269,0 250,8 312,9 323,6 328,8 243 271,2 295,4 272,5 255

Zmiana wartości - od 1Q2016 dane detalu są prezentowane bez SDS

Detal - kwartalnie

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz