Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Otoczenie makroekonomiczne

Notowania ropy naftowej i kursów walut oraz marża modelowa Grupy LOTOS S.A.

Pobierz XLS(514 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

 

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16
2Q16 3Q16 4Q16 1Q17
Średniokwartalne notowania ropy naftowej                                                            
Brent Dtd USD/bbl 76,34 78,24 76,74 86,43 105,45 116,92 113,23 109,39 118,63 108,02 109,60 110,14 112,54 102,53 110,19 109,22 108,16 109,69 102,02 76,63 53,86 61,66 50,44 43,66 33,79 45,56 45,71 49,05 53,59
Spread Brent Dtd vs Ural Rtdm USD/bbl 1,41 1,74 0,92 1,51 2,93 2,83 0,67 0,26 1,20 1,97 0,69 0,97 1,69 0,65 0,15 1,40 1,37 2,22 1,79 1,54 1,78 1,45 1,41 2,68 2,7 2,59 2,33 2,18 2,14
Średniokwartalne notowania walut                                                            
Kurs dolara 2,88 3,16 3,10 2,92 2,88 2,75 2,94 3,28 3,22 3,33 3,31 3,17 3,15 3,21 3,21 3,07 3,06 3,04 3,15 3,37 3,73 3,70 3,77 3,89 3,96 3,87 3,89 4,06 4,06
Kurs euro 3,99 4,01 4,01 3,97 3,95 3,96 4,15 4,42 4,23 4,26 4,14 4,11 4,16 4,20 4,25 4,19 4,19 4,17 4,17 4,21 4,19 4,09 4,19 4,26 4,36 4,37 4,34 4,38 4,32
Marża modelowa GL S.A.* USD/bbl                     9,68 9,10 7,31 6,08 4,32  5,48 5,05 4,97 6,97 7,32 9,38 8,08 7,41 6,21 6,51 6,49 6,01 8,24 7,34

* W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka zaktualizowała model marży rafineryjnej dla 3 kwartału 2013 r. i okresów porównywalnych. Nowa metodologia szacowania marży rafineryjnej została opisana w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 29 października 2013 r.
* W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka zaktualizowała model marży rafineryjnej dla 3 kwartału 2013 r. i okresów porównywalnych. Nowa metodologia szacowania marży rafineryjnej została opisana w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 29 października 2013 r.

Otoczenie makroekonomiczne

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz