Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Struktura kapitału akcyjnego

Na koniec okresu

Pobierz XLS(503 KB)

Dynamiczny wykres
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % % %
Nafta Polska 51,9 59 025 000 - - - - - - - - - - - - 53,2
Skarb Państwa 6,9 7 878 030 64,0 83 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 53,2 5
ING OFE - - 5,0 6 524 479 5,0 6 524 479 5,3 6 893 079 8,6 (1) 5,7 5
Pozostali 41,2 46 796 970 31,0 40 272 491 41,8 54 272 491 46,8 60 796 970 46,8 60 796 970 41,5 53 903 891 38,2 41,1 36,8
Razem 100,0 113 700 000 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 100,0 100,0

(1) na podstawie rocznej struktury aktywów na dzień 31 grudnia 2014 roku

(2) zgodnie z ilością akcji zarejestrowanych przez ING OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku

Struktura kapitału akcyjnego

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz