Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kluczowe działania i wyniki w 2016 r.

Rekordowy przerób ropy naftowej

Przerób ropy w rafinerii gdańskiej w 2016 r. wyniósł 10,4 mln ton, co stanowi najwyższy wynik w historii Grupy. Zdolności przerobowe rafinerii zostały wykorzystane na poziomie 99% – w skali roku możliwe jest przetworzenie 10,5 mln ton surowca. Co 4. baryłka ropy naftowej przerobiona przez rafinerię pochodziła z innego kierunku niż wschodni. 

Postoje remontowe. Wiosna 2017

Rok 2016 r. upłynął pod znakiem przygotowań do największego w historii rafinerii gdańskiej postoju – Wiosna 2017. W 2016 r., w ramach przygotowań do niego, zajmowano się m.in. wyborem wykonawców prac remontowych, zakontraktowaniem aparatów do wymiany, zamawianiem materiałów hutniczych, części zamiennych, osprzętu automatycznego i elektrycznego.

Zakres remontu Wiosna 2017, który przeprowadzono w marcu i kwietniu (łącznie 30 dni), obejmował 55 instalacji produkcyjnych, ponad 1100 aparatów, ok. 1000 rurociągów, ok. 1500 sztuk armatury ręcznej i automatycznej oraz ok. 2000 urządzeń tzw. osprzętu automatycznego. W pracach remontowych wzięło udział ok. 3,5 tysiąca pracowników z ponad 100 firm zewnętrznych.

W czasie jego trwania wykonano większość podłączeń nowych instalacji, budowanych w ramach Projektu EFRA, do istniejących instalacji. Dzięki temu instalacje Projektu EFRA będą mogły zostać płynnie uruchomione po wybudowaniu w 2018 r., bez konieczności zatrzymania całej rafinerii. 

Dostępność instalacji produkcyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS kształtowała się w 2016 r. na poziomie 99,4%.

Liczba postojów remontowych w 2016 r. to 16. Trwały one od 3 do 20 dni, a ich przyczyny to przyczyny to planowane prace remontowe lub nieplanowane nieznaczące awarie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz