Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Sprzedaż i dystrybucja

  • 2016 r. był kolejnym rokiem wzrostu wyników operacyjnych. Przychody ze sprzedaży dla Grupy Kapitałowej LOTOS, na poziomie skonsolidowanym, wyniosły 20 931 mln PLN.
  • W 2016 r. spółka LOTOS Kolej zwiększyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych z 9,91% do 10,20%, utrzymując na rynku pozycję wicelidera
  • Spółka LOTOS-Air BP rozpoczęła dostawy paliwa lotniczego dla Emirates Airline i Air China i tym samym poszerzyła pulę globalnych klientów.
  • LOTOS Oil od rozpoczęcia działalności w 2013 roku funkcjonuje już na 57 rynkach zagranicznych całego świata
  • 2016 r. przyniósł rekordowy wynik sprzedaży detalicznej na stacjach paliw LOTOS. Oczyszczony zysk EBITDA wyniósł w 2016 r. 156 mln zł
  • Produkty LOTOS o największym udziale w sprzedaży w 2016 r. to olej napędowy (43,4%), benzyny (14,1%) i ciężki olej opałowy (13,6%).
  • Grupa Kapitałowa LOTOS w 2016 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 29,5%.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz