Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Efektywna dystrybucja i logistyka

[G4-EN25]

Innowacyjny system monitoringu dostaw

W 2016 r. nowoczesny system monitoringu dostaw spółki LOTOS Paliwa został rozbudowany o unikalny w skali całej branży paliwowej system wideomonitoringu.

System FDMS (Fuel Delivery Monitoring System, czyli system zdalnego monitoringu dostaw paliw) podnosi bezpieczeństwo dostaw, ogranicza możliwości pogorszenia jakości produktu oraz jego straty w transporcie drogowym, poprzez pełną kontrolę nad pojazdem, ładunkiem i pracą kierowcy, na każdym etapie przewozu.

LOTOS Paliwa korzysta z usług siedmiu przewoźników, dlatego niezbędne były skoordynowane działania obejmujące przewóz paliw do stacji własnych oraz na potrzeby klientów zewnętrznych.

System FDMS składa się z kilku autonomicznie działających, ale zintegrowanych elementów. Są to:​

  • system geolokalizacji,
  • system plomb elektronicznych,
  • system kontroli resztkowania komór,
  • system zapobiegający mieszaniu paliw w cysternach,
  • system monitoringu wideo.

Poszczególne elementy FDMS są już stosowane w branży paliwowej, jednak po uruchomieniu platformy internetowej integrującej dane ze wszystkich systemów i uruchomieniu wideomonitoringu na cysternach, to właśnie spółka LOTOS Paliwa ma najbardziej innowacyjny system monitorowania dostaw paliw w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz