Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kluczowe działania i wyniki 2016 r.

Rekordowe wydobycie

W 2016 r. nasz segment wydobywczy osiągnął historycznie najwyższy poziom wydobycia węglowodorów wynoszący 9,8 mln boe, dzięki produkcji z bałtyckich złóż B3 i B8 w Polsce oraz ze złóż w ramach pakietów aktywów wydobywczych Heimdal i Sleipner w Norwegii.1

W 2016 r. wydobycie węglowodorów utrzymywało się na poziomie ok. 26,7 tys. boe dziennie.

Zgodnie z przewidywaniami, po zakupie pakietu złóż Sleipner na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w grudniu 2015 r., znacznie wzrosło wydobycie ropy i gazu przez Grupę Kapitałową LOTOS. Rekordowe wydobycie przyniósł już pierwszy kwartał 2016 r. – średnio dziennie wydobywano prawie 30 tys. boe.

1 Wydobycie złóż norweskich rozpoczęto w styczniu 2017.

Obszar Heimdal i Sleipner to złoża w dojrzałej fazie wydobycia, które możliwe będzie jeszcze przez kilka lat. Likwidacja złoża Heimdal zakładana jest na lata 2019-2021, a złoża Sleipner w latach 2024 - 25.

[OG1]

5 nowych licencji wydobywczych w Norwegii

Tak jak w poprzednich latach, w 2016-2017 r., w celu zwiększenia wydobycia w przyszłości pozyskiwano nowe koncesje

W styczniu 2017 r. spółka LOTOS Exploration & Production Norge przyjęła od władz norweskich ofertę 5 nowych licencji wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Licencje położone są na tzw. „dojrzałych obszarach”, czyli w akwenach, w których wciąż znajdują się złoża ropy i gazu, a ich wydobycie jest łatwiejsze dzięki istniejącej już infrastrukturze.

Spółka LOTOS Exploration & Production Norge odpowiada za poszukiwania i wydobycie ropy naftowej na Morzu Północnym i Norweskim. Na koniec 2016 r. była udziałowcem na 20 koncesjach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Koncesja lądowa Młynary

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS uzyskała 1 nową koncesję lądową – Młynary. Koncesja, uzyskana od Ministerstwa Środowiska na okres trzech lat upoważniła spółkę LOTOS Petrobaltic do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze lądowym „Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, tj. do wykonania 200 kmb badań sejsmicznych oraz opcjonalnie wykonania dwóch otworów wiertniczych do max. głębokości 4500 m.

LOTOS Petrobaltic jest spółką odpowiedzialną za rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Zestawienie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (2P- zasoby pewne i prawdopodobne wg. klasyfikacji międzynarodowej SPE 2007) Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic na 31 grudnia 2016 r.:
Ropa naftowa
[mln ton]
W przeliczeniu
na [mln boe*]
Gaz ziemny
[mld m3]
W przeliczeniu
na [mln boe*]
Suma kraj
[mln boe*]
 2015    
Polska 4,815 37,381 0,509 3,200 40,581
Norwegia 0,982 4,990 2,246 14,125 19,115
Litwa 0,927 7,138 n.m. 0 7,138
Suma 6,724 49,509 2,755 17,325 66,834
 2016    
Polska 4,577 35,538 0,482 3,029 38,567
Norwegia 1,22 9,142 2,934 18,452 27,594
Litwa 0,848 6,536 n.m n.m 6,536
Suma 6,645 51,216 3,416 21,481 72,697

* baryłek ekwiwalentu ropy naftowej

Wielkość wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic w 2016 r.
Ropa naftowa
[mln ton]
Gaz ziemny
[mld m3]
Suma
[mln boe*]
2015   
Polska 0,162 0,018 1,374
Norwegia 0,389 0,288 2,484
Litwa 0,063 n.m. 0,486
Suma Grupy Kapitałowej LPB 0,315 0,307 4,344
2016   
Polska 0,238 0,027 2,014
Norwegia 0,242 0,879 7,338
Litwa 0,053 n.m. 0,402
Suma Grupy Kapitałowej LPB 0,532 0,906 9,754

* baryłek ekwiwalentu ropy naftowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz