Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Zarządzanie bezpieczeństwem i zapobieganie awariom

[OG5]

Grupa Kapitałowa LOTOS przykłada dużą wagę do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarze działalności wydobywczej. 

Spółka LOTOS Petrobaltic bierze udział w corocznych krajowych ćwiczeniach przeciwrozlewowych z użyciem swoich sił i środków. Dzięki takim ćwiczeniom załogi platform i statków wiedzą, jak się zachować w momencie zagrożenia. 

LOTOS Petrobaltic posiada także drużynę ratowników górniczych, których zadaniem jest niesienie niezwłocznej pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładów górniczych oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także podjęcie działań w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu. Ratownicy biorą udział w ćwiczeniach, a także zawodach, które mają na celu sprawdzenie, jak współdziałają ze sobą członkowie drużyn i jak się komunikują.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz