Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Inwestycje w efektywność

  • W 2016 r. w gdańskiej rafinerii wprowadzono system blending on-line do komponowania paliw. Inwestycja skutkowała wzrostem produkcji i zmniejszeniem energochłonności rafinerii.

Jak zmniejszamy energochłonność i koszty rafinerii? Innowacje w 2016 r.

W Grupie Kapitałowej LOTOS systematycznie inwestujemy w technologie zmniejszające energochłonność, co pozwala na poprawę parametrów ekologicznych i zapewnia wyższą efektywność ekonomiczną. 

Nowy blender. Komponowanie paliw on-line

W 2016 r., w ramach dążenia do zapewnienia dalszego wzrostu efektywności produkcji w rafinerii, wprowadziliśmy nowy, innowacyjny blender, czyli instalację do komponowania benzyn i olejów napędowych. Projekt modernizacji i rozbudowy dotychczasowej instalacji przygotowali inżynierowie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Blender to system pozwalający komponować paliwa on-line, czyli w rurociągach, a nie tylko tradycyjną metodą mieszania wszystkich składników w zbiornikach. Blending on-line jest podstawową funkcjonalnością nowoczesnej i inteligentnej rafinerii.

Inwestycja zapewniła wzrost efektywności produkcji przez: 

  • zróżnicowanie sposobu blendingu produktów, 
  • dostosowanie do zmienności pracy rafinerii, 
  • skrócenie o połowę czasu komponowania partii, 
  • zmniejszenie ilości reblendingów, 
  • zautomatyzowanie komponowania. 

Wzrośnie też stopień kontroli jakości produktów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz