Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Partnerzy nie tylko biznesowi

[G4-15] [G4-16]

Grupa Kapitałowa LOTOS w 2016 r. realizowała projekty o szerszym zasięgu niż biznes rafineryjny, współpracując z ośrodkami naukowymi, przemysłem i jednostkami samorządu terytorialnego. Organizacja aktywnie zabiega o partnerstwa pozwalające na stałe budowanie przewagi innowacyjnej i technologicznej.

Partnerstwa w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS aktywnie włączyły się w projekt Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), wchodząc w skład 2 z 4 obszarów badawczo-rozwojowych. 

  • Grupa LOTOS, LOTOS Lab, LOTOS Asfalt, LOTOS Oil i LOTOS Petrobaltic weszły w skład Partnerstwa w obszarze „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”, nazwanej w skrócie ISP3
  • LOTOS Petrobaltic równolegle zaangażował się w specjalizację „Technologie offshore i portowo-logistyczne”, nazwanej w skrócie ISP1, która dotyczy m.in. pływających lub stacjonarnych konstrukcji komponentów morskich farm wiatrowych lub platform wydobywczych, bezzałogowych pojazdów morskich, lądowych i powietrznych do monitorowania i inspekcji obiektów offshore, a także systemów do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych i monitorowania środowiska.

Inteligentne Specjalizacje oznaczają w praktyce, że środki publiczne w UE kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów (np. Pomorza) czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju (np. przemysł wydobywczy) i ekspansji na rynki zagraniczne.

Zgodnie z założeniami, inicjatywy realizowane w ramach ISP, a więc i projekty rozwojowe spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, będą miały ułatwiony dostęp do środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu HORYZONT 2020. Udział w ISP oznaczał wejście przez Grupę Kapitałową LOTOS we współpracę z wojewódzkim urzędem marszałkowskim i środowiskiem akademickim.

Wspieramy start-upy. Współpraca z inkubatorami

Nasza spółka – LOTOS Paliwa, współpracuje z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, aby wspierać start-upy. To inicjatywa, która pozwala nowym biznesom obniżyć koszty działania.

Dzięki partnerstwu z LOTOSEM, każdy start-up zyskał możliwość tańszego tankowania oraz rabat na usługi i produkty zakupione w sklepach na stacjach LOTOS. W 2016 r. 2200 przedsiębiorców działających w 50 inkubatorach uzyskało dostęp do atrakcyjnych rabatów na paliwo. Kształtując relacje biznesowe z przedsiębiorcami na tak wczesnym etapie ich działalności, Grupa Kapitałowa LOTOS buduje fundamenty długotrwałej współpracy.

Specjalna wersja naszej karty flotowej LOTOS Biznes dla przedsiębiorców zarejestrowanych w AIP daje im możliwość kontynuowania współpracy z nami po opuszczeniu inkubatorów i dalszego korzystania z rabatów na paliwa. Mikro- i małe przedsiębiorstwa to coraz ważniejsza grupa klientów naszej sieci stacji.

Więcej informacji na temat karty flotowej LOTOS Biznes

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz