Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

[G4-1]

Zdjęcie, Beata Kozłowska-Chyła, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Rok 2016 był wyzwaniem dla przemysłu naftowego na całym świecie. Wszyscy najwięksi międzynarodowi gracze sektora naftowego, w tym również polskie koncerny paliwowe, borykali się z niestabilnym rynkiem surowcowo-walutowym i dynamicznymi zmianami cen oraz notowań produktów naftowych.

W tych warunkach Zarządowi Grupy LOTOS S.A. udało się znacząco poprawić rentowność działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS oraz zoptymalizować kosztowo jej strukturę organizacyjną. LOTOS odnotował w 2016 roku najlepsze wyniki finansowe w historii i osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej.

W obszarze bezpieczeństwa w sektorze energii, niezwykle ważną rolę pełni dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski. A na tym polu LOTOS jest liderem. Co trzecia baryłka ropy naftowej przerobiona w gdańskiej rafinerii, w pierwszym kwartale 2017 r., pochodzi z kierunku innego niż wschodni.

Na uznanie zasługują również skuteczne działania koncernu na rynku detalicznego handlu produktami naftowymi, na którym LOTOS zwiększył liczbę stacji benzynowych oraz poprawił ich rentowność.

LOTOS postawił na rozwój. Sprzyja temu przyjęta pod koniec ubiegłego roku strategia na lata 2017-2022, w której wiele uwagi poświęcono stabilizacji finansowej firmy, dokończeniu rozpoczętych inwestycji technologicznych, przy silnym wsparciu dla innowacji oraz wejściu w nowe obszary w zakresie produkcji i handlu.

Głęboko wierzę, że 2017 rok będzie czasem spokojnego i efektywnego gospodarowania wypracowanymi przez spółkę zasobami, jak również realizacji dalszych, korzystnych zmian dla Grupy LOTOS S.A. i  całej narodowej gospodarki.  

Z poważaniem,

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz