Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Zarządzanie ryzykiem

[G4-2] [G4-14]
  • Ryzyko jest nieodłącznym elementem działań Grupy Kapitałowej LOTOS. Szczególnie obliguje ono Grupę do odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz za środowisko. 
  • W 2016 r. przeprowadziliśmy wewnętrzną analizę funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem ERM.
  • Największą niepewność realizacji celów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS generują ryzyka strategiczne, finansowe, reputacyjne i compliance. 
  • Grupa Kapitałowa LOTOS posiada dojrzały system zarządzania ryzykiem i silną kulturę świadomości ryzyka.
  • W 2016 r. kontynuowaliśmy wdrażanie metodologii RBI. Dzięki niej kompleksowo zarządzamy ryzykiem eksploatacji urządzeń w gdańskiej rafinerii, jednocześnie wydłużając czas między postojami remontowymi.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz