Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Transparentność i konsekwencja w ujawnianiu danych pozafinansowych

[G4-17] [G4-23] [G4-28] [G4-29] [G4-30]

Zintegrowany Raport Roczny 2016 jest ósmym raportem zintegrowanym Grupy Kapitałowej LOTOS. Raport dotyczy działalności organizacji w roku obrotowym 2016, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się na początku września 2016 roku. Tegoroczny raport przygotowaliśmy w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja GRI G4, w opcji zgodności Core, wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej). Obecnie, zgodnie z metodologią GRI G4, raportujemy tematy najbardziej istotne (38 wskaźników profilowych, 42 wskaźniki tematyczne, w tym 8 sektorowych). 

Raport za 2016 rok, poza Grupą LOTOS S.A. obejmuje swoim zasięgiem wszystkie spółki bezpośrednio zależne:

 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • LOTOS Oil Sp. z o.o.
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
 • LOTOS Lab Sp. z o.o.
 • LOTOS Infrastruktura S.A.
 • LOTOS Terminale S.A.
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.

Dodatkowo, ze względu na ich szczególne znaczenie, charakter działalności i skalę oddziaływania na otoczenie, do raportowania części wskaźników włączono także wybrane spółki pośrednio zależne:​

 • AB LOTOS Geonafta
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
 • Energobaltic Sp. z o.o.
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Przy czym zakres raportowania danych dla spółki LOTOS E&P Norge AS jest ograniczony w stosunku do pozostałych ze względu na fakt, że spółka jest licencjobiorcą, przez co wszystkie kwestie środowiskowe (i inne kwestie operacyjne) są raportowane przez operatorów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz