Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Nagrody i wyróżnienia w obszarze HR

[G4-16]
  • Grupa LOTOS S.A. - laureatem Konkursu HR Najwyższej Jakości, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami. Uzyskany przez nas certyfikat potwierdza najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Międzynarodowa firma doradcza Antal po raz siódmy przeprowadziła wśród specjalistów i menedżerów badanie „Najbardziej Pożądani Pracodawcy”. LOTOS po raz piąty otrzymał to ważne wyróżnienie, zajmując czwarte miejsce w branży „Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”.
  • Spółka LOTOS Biopaliwa znalazła się wśród laureatów IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodawców nominują sami pracownicy. Kandydatów w konkursie mogą zgłaszać organizacje NSZZ „Solidarność”, działające w zakładach pracy. Celem jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, poprzez: stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad BHP oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz