Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Dialog z partnerami społecznymi

[G4-15]

W 2016 r. prowadziliśmy aktywny dialog z partnerami społecznymi z bezpośredniego otoczenia zakładów Spółki. Spotkania poświęcone były zidentyfikowaniu potrzeb naszych interesariuszy i wypracowaniu sposobu ich realizacji. W przypadku realizacji dużych inwestycji typu: Projekt EFRA spotkania służyły przekazaniu najważniejszych informacji dotyczących planów rozwojowych tego Projektu i jego pośredniego wpływu na otoczenie lokalne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz