Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Programy i kampanie społeczne

[G4-EC7] [G4-EC8]

LOTOS Cup na Pomorzu

Program "Piłkarska przyszłość z LOTOSEM" realizujemy na terenie 14 ośrodków, które w latach 2012-2015 założyliśmy we współpracy z lokalnymi klubami piłkarskimi na Pomorzu. Obecnie w ramach programu LOTOSU i Akademii Piłkarskiej LG trenuje, pod okiem wykwalifikowanych trenerów, około 3 tys. dzieci – dziewcząt i chłopców.

12-latkowie reprezentujący wszystkie ośrodki działające w ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM wzięli udział w turnieju LOTOS Junior Cup 2016. Aby dojść do finału, drużyny musiały w fazie pucharowej wygrać aż trzy mecze. W 2016 r. udało się się to drużynie z Luzina. 

Jako spółka społecznie zaangażowana w 2016 r. kontynuowaliśmy współpracę przy innych projektach społeczno-sportowych, skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotyczy to koszykówki w ramach projektu „Gdyńskie Talenty Koszykówki”, miniżużla w GKŻ Wybrzeże, Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, młodej tenisistki Weroniki Baszak i Sekcji Koszykówki Legii Warszawa.

Zdolni z LOTOSEM. Czechowice-Dziedzice

W 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Czechowice-Dziedzice w programie edukacyjnym „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”. Inicjatywa jest częścią szerszego projektu „Zdolni z LOTOSEM”, który wspiera zdolnych uczniów z Pomorza, powiatu jasielskiego i bielskiego – wszystkich regionów kluczowych dla Grupy Kapitałowej LOTOS w strategii społecznej odpowiedzialności.

Program koncentruje się na kształtowaniu myślenia naukowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pod opieką nauczycieli prowadzili oni projekty naukowe i badawcze, które poddane były ocenie ekspertów, a pod koniec roku nagrodzone przez burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta oraz Grupę LOTOS. W pierwszej edycji zgłoszonych zostało 18 projektów, w których wzięło udział 92 uczniów. 

Poprzez Program chcemy odszukać i rozwijać talenty z terenu gminy, które zaowocują w przyszłości wykwalifikowaną kadrą pracowników i będą rozwijać lokalny biznes.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

Po raz kolejny nagrodziliśmy i wyróżniliśmy uczniowskie projekty badawcze zrealizowane w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W trzeciej edycji tego innowacyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego wzięło udział 241 uczniów przedszkoli i szkół z Jasła. Pod opieką 71 nauczycieli opracowali oni 86 małych projektów naukowo-badawczych oraz przedstawili ich wyniki przed publicznością.

W 2016 r. główną nagrodę otrzymał modelowo opracowany projekt "Moda, tradycje rodzinne czy przypadek – jakie były przyczyny wyboru imion dla małych Jaślan urodzonych w 2003 roku?", autorstwa trójki uczennic szkoły podstawowej. 

Mistrzowie w pasach

Od 2014 r., wspólnie z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zajmujemy się edukacją i rozpowszechnianiem informacji na temat bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach oraz prawidłowego zapinania pasów. Służy temu nasza kampania społeczna „LOTOS – Mistrzowie w pasach”.

Działania adresujemy do kierowców i pasażerów z całego kraju. Zakładamy, że zwiększy się ich świadomość na temat zasad bezpieczeństwa podczas jazdy, przez co będą oni mieli wpływ na ograniczenie liczby i skutków zdarzeń drogowych. Docieramy do nich poprzez działania kampanii "LOTOS – Mistrzowie w pasach", takie jak: 

 • na stacjach paliw LOTOS działają pit-stopy – punkty eksperckie, do których zapraszamy kierowców tankujących paliwo i wszystkich klientów stacji paliw. W pit-stopach:  
  • wykwalifikowany zespół ekspertów dba o sprawdzenie poprawności zapinania pasów bezpieczeństwa, ustawienia zagłówków kierowcy i pasażerów;
  • eksperci prowadzą instruktaż poprawnego przewożenia najmłodszych pasażerów w fotelikach oraz takiego montażu tych fotelików, by zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas podróży;
  • dzieci zapraszane są do zabawy, kolorowania książeczek edukacyjnych, układania puzzli i zapinania lalek w fotelikach;
  • wszyscy odwiedzający pit-stopy dostają materiały szkoleniowe. 
 • organizujemy seminaria „Bezpiecznie – chce się żyć” i Lekcje Bezpieczeństwa w wybranych szkołach podstawowych. Podczas tych lekcji dzieci i młodzież przez zabawę uczą się m.in. poprawnego zapinania pasów i zasad ich działania, właściwego montowania fotelików i skutecznego zapinania się w nich, działania poduszek powietrznych itp. 

Kampania "Mistrzowie w pasach" w liczbach. Od 2014 r.:

 • 6 tys. kierowców skorzystało z inspekcji i instruktażu poprawnego ustawienia foteli i zagłówków, montowania fotelików dla dzieci i zapinania pasów bezpieczeństwa, 
 • 15 tys. uczestników wzięło udział w warsztatach zapinania pasów i montażu fotelików podczas seminariów, 
 • ponad 2,5 tys. dzieci uczestniczyło w lekcjach bezpieczeństwa i warsztatach poprawnego zapinania pasów.

Ambasadorem naszej kampanii jest Kajetan Kajetanowicz, wielokrotny rajdowy mistrz Polski. Patronat nad kampanią objęły: Komenda Główna Policji, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Państwowa Straż Pożarna. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz