Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Sponsoring i mecenat

[G4-EC7] [G4-EC8]

Działania sponsoringowe realizujemy zgodnie ze strategią pozycjonowania marki LOTOS. We wszystkich aktywnościach skupiamy się na potrzebach swoich interesariuszy. W komunikacji projektów sponsoringowych akcent jest położony na rozwój, motywację i pasję. W oparciu o te idee nasze przekazy marketingowe prowadzą do podkreślenia wysokiej jakości produktów LOTOS oraz wybranych usług oferowanych klientom bezpośrednim.

Obszary sponsoringu marki LOTOS

W 2016 r. realizowaliśmy działania sponsoringowe w trzech kluczowych obszarach:

  • sponsoringu sportu – przeprowadziliśmy 29 projektów,
  • sponsoringu kultury – 23 projekty,
  • sponsoringu działań społecznych i ekologicznych – 13 projektów.

Program Edukacji Morskiej. Gimnazjaliści kochają morze

Przez wiele lat byliśmy sponsorem Programu Edukacji Morskiej skierowanego do uczniów pierwszych klas gimnazjów w Gdańsku. Od początku, w 2010 r., wzięło w nim udział 20 tysięcy gimnazjalistów. W ramach Programu, młodzież co roku:

  • uczy się żeglarstwa, dzięki udziałowi w nieodpłatnych rejsach, które odbywają się co roku od maja do września. Uczniowie przechodzą szkolenie na temat bezpieczeństwa na wodzie i uczestniczą w 4- godzinnym rejsie po Motławie, Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. Na każdym jachcie jest opiekun – wykwalifikowany sternik jachtowy, który czuwa nad bezpieczeństwem załogi.
  • uczy się wrażliwości na stan środowiska naturalnego, a szczególnie na problemy, które dotykają Morze Bałtyckie. Grupa LOTOS od lat angażuje się w ochronę bioróżnorodności Bałtyku (m.in. we współpracy ze Stacją Morską w Helu oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. prowadziła działania ochronne i edukacyjne).

W Programie Edukacji Morskiej prowadziliśmy też bezpłatne warsztaty żeglarskie dla dzieci, weekendowe zajęcia na plaży w Brzeźnie oraz stanowiska edukacyjne, podczas imprez na terenie Trójmiasta, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Program Edukacji Morskiej

LOTOS dla kultury i sztuki

W 2016 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz spółkach zależnych zrealizowaliśmy 23 projekty sponsoringu kultury i sztuki. Najważniejsze inicjatywy odbyły się w regionie pomorskim, a przede wszystkim w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Były to:

  • Festiwal Szekspirowski, Siesta Festival, Festiwal Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”, „Cuda wianki – Lato zaczyna się w Gdyni”, Ladies Jazz Festival, Święto Miasta Gdańska, koncert Energia Wolności oraz Festiwal Actus Humanus 2016.

Dodatkowo jesteśmy Partnerem Strategicznym Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Najważniejsze inicjatywy z zakresu sponsoringu kultury, które zrealizowaliśmy w regionie południowym, to:

  • LOTOS Jazz Festiwal, Dni Jasła, Dni Czechowic-Dziedzic, Jesienne spotkania z Teatrem, Międzynarodowe Obchody Święta Kultury Łemkowskiej "Łemkowska Watra".

Program E(x)plory. Wspieramy młodych naukowców

Już po raz czwarty sprawowaliśmy mecenat nad Konkursem Naukowym E(x)plory, który łączy młode talenty ze światem nauki i biznesu. To największy w Polsce konkurs naukowy, który pozwala młodym naukowcom – w wieku 13-20 lat, tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty, poszerzać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami z innymi młodymi naukowcami i specjalistami. 

Do konkursu zgłoszono około 200 projektów. Najlepsze 32, stworzone przez 52 młodych naukowców, trafiły do ogólnopolskiego finału. Ich tematyka była różnorodna – od sztucznej inteligencji po zanieczyszczenia środowiska i badania społeczne.

Laureatów konkursu wybrało jury złożone z autorytetów reprezentujących uznane instytucje naukowe i innowacyjne firmy. Jednym z nich był Jan Biedroń, szef Biura Technologii i Innowacji z Grupy LOTOS. Nagrodami dla zwycięzców były stypendia.

Jednym z wydarzeń towarzyszących Konkursowi są kongresy, które łączą młodych innowatorów z inwestorami. Tym pierwszym daje to możliwość zaczerpnięcia inspiracji od najlepszych, a także konfrontacji swoich pomysłów z oczekiwaniami rynku.

Konkurs jest częścią Programu E(x)plory. Składają się na niego też regionalne festiwale, staże badawczo-rozwojowe w laboratoriach uczelni lub instytucji naukowych i inkubatory przedsiębiorczości. 

Organizatorem Konkursu Naukowego E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. Jej celem jest propagowanie nauki i wyjście naprzeciw wyzwaniom stojącym przed współczesnym państwem, czyli rozwojowi innowacji i zapewnieniu profesjonalnych kadr w świecie opartym na postępie technologicznym.

Program E(x)plory

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz