Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Wizyty studentów dają nowe spojrzenie na Grupę Kapitałową LOTOS

Chętnie przyjmujemy wizyty studentów bez wcześniejszych doświadczeń korporacyjnych. Jest to dla nas to szansa na uzyskanie nowego punktu widzenia na funkcjonowanie firmy. W 2016 r. odbyły się dwie takie wizyty – studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Na prośbę studentów krakowskiego Koła Innowacji UE, pracownicy Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej LOTOS przygotowali dla nich konkretne zadanie. Studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy: dwie propozycje programu rozwojowego dla pracowników. Spotkanie to odbyło się w ramach dłuższej współpracy LOTOSU ze środowiskiem akademickim.

Z kolei tematem wizyty studentów dziennikarstwa, zrzeszonych w kole naukowym Inspiar Uniwersytetu Gdańskiego, była komunikacja. Spotkanie, które poprowadzili pracownicy Biura Komunikacji, dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania mediów wewnętrznych w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz