Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Współpraca i partnerstwa w ramach inicjatyw społecznych

[G4-EC7] [G4-EC8]
 • Od 2014 r. rodziny z Kartą Dużej Rodziny oszczędziły 1 mln złotych przy zakupach na stacjach LOTOS, w ramach współpracy Grupy Kapitałowej LOTOS z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. 
 • Dzięki naszej współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, 2200 przedsiębiorców działających w 50 inkubatorach uzyskało dostęp do atrakcyjnych rabatów na paliwo.
 • W 2016 r. byliśmy partnerem Forum Inicjowania Rozwoju – wydarzenia, którego celem jest networking i współpraca międzysektorowa na Pomorzu.

Wielodzietne rodziny oszczędzają na stacjach LOTOS

Stacje sieci LOTOS były pierwszymi w Polsce, które przystąpiły do programu Karta Dużej Rodziny. W wyniku współpracy Grupy Kapitałowej LOTOS z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej wielodzietne rodziny oszczędzają przy zakupach na stacjach LOTOS – KDR oznacza dla nich tańsze paliwa oraz promocje dotyczące gastronomii i myjni samochodowych. Od grudnia 2014 r. rodziny korzystające z KDR zaoszczędziły 1 mln złotych na naszych stacjach.

Dzięki wprowadzonym na stacjach rabatom, KDR to nie tylko program społeczny, ale także wykorzystana szansa na stworzenie mocniejszego przywiązania klientów do marki LOTOS.

Oferta rabatowa dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na stacjach własnych sieci LOTOS oraz wybranych stacjach franczyzowych to:

 • rabaty na paliwa:
  • 5 gr/litr paliwa LOTOS,
  • 10 gr/litr paliwa premium,
 • 20% na wszystkie produkty gastronomiczne w Cafe Punkt,
 • 20% na myjnie samochodowe.

Forum Inicjowania Rozwoju. Międzysektorowy networking na Pomorzu

W 2016 r. odbyła się V edycja Forum Inicjowania Rozwoju. LOTOS był Partnerem tego przedsięwzięcia, od początku jego powstania. Forum Inicjowania Rozwoju ma unikatowy charakter w skali Pomorza oraz całego kraju. To spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu oraz biznesu. Jego celem jest inicjowanie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju województwa pomorskiego.

Co roku uczestnicy konferencji mają możliwość wymiany dobrych praktyk i wspólnego wypracowywania nowych rozwiązań. W sesjach tematycznych i warsztatach udział wzięło około 250 osób.

Częścią Forum jest Konkurs Grantowy, którego celem jest dofinansowanie działań odpowiadających na faktyczne potrzeby regionu pomorskiego. Grupa LOTOS zasiada w komisji tego konkursu. Zwycięzcami trzeciej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju były projekty:

 • „Kantyna - miejsce pracy na Start” Fundacji Innowacji Społecznej z Gdańska. Kantyna stanowi miejsce zatrudnienia dla wychowanków placówek opiekuńczych, umożliwiając im wejście na rynek pracy.
 • „100re.pl - pierwszy w Polsce sklep kooperacyjny” Spółdzielni Socjalnej 100% z Sopotu. Inicjatywa pozwoli zmierzyć się z problemem bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych na Pomorzu.
 • „Tczewscy kurierzy rowerowi” Fundacji Pokolenia z Tczewa. W ramach projektu stworzono firmę społeczną, zajmującą się zrównoważonymi usługami kurierskimi, świadczonymi przy pomocy rowerów.
 • „Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA” Fundacji Nadaktywni z Gdyni, która wraz z partnerami z terenu Chmielna i Pruszcza Gdańskiego aktywizuje seniorki, poprzez przekazywanie umiejętności tkackich młodszemu pokoleniu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz