Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Produkcja

  • Grupa Kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie i na świecie.
  • Przerób ropy naftowej w 2016 r. w rafinerii gdańskiej wyniósł 10,4 mln ton, co oznacza wykorzystanie możliwości przerobowych na poziomie 99%.

W 2016 r. Grupa Kapitałowa LOTOS przeszła przygotowania do postoju remontowego zaplanowanego na wiosnę 2017 r., podczas którego połączono instalacje rafinerii z instalacjami EFRA.

  • W 2016 r. wskaźnik Nelsona gdańskiej rafinerii wyniósł 10, co świadczy o jej wysokim zaawansowaniu technologicznym i efektywności. 
  • Stosowana w rafinerii metodologia RBI – zarządzania ryzykiem awarii urządzeń, pozwala na wydłużenie okresu między postojami z 4 do 5 lat.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz