Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Kluczowe projekty rozwojowe Grupy Kapitałowej LOTOS

Cele, działania, rezultaty w 2016

Profil otworu horyzontalnego B8-7K Powiększ obrazek
Droga wiercenia (rysunek)

Realizowane przez nas w 2016 r. kluczowe projekty rozwojowe w obszarze wydobycia to: 

Zagospodarowanie złoża B8. Podwojenie wydobycia ropy na Bałtyku

We wrześniu 2015 r. LOTOS Petrobaltic doprowadził do opłacalnego uruchomienia wydobycia z tego złoża, co, mimo spadku cen ropy o 60%, pozytywnie wpływa na sytuację finansową spółki. W 2016 r. podwoiliśmy produkcję ropy na Bałtyku

Przyczyniło się do tego m.in. wiercenie pierwszego w historii Grupy otworu horyzontalnego B8-7K, przy zastosowaniu innowacyjnej metody wierceń RSS. Włączenie otworu do eksploatacji pozwoliło jeszcze lepiej wykorzystać zasoby złoża.

B8 to trzecia co do wielkości kopalnia ropy naftowej w Polsce i złoże z największymi zasobami ropy naftowej do wydobycia w polskiej części Bałtyku. Jego zasoby 2P to 29,5 mln boe (głównie ropa naftowa), aktualne wydobycie to 2,8 tys. boe/dziennie, planowane wydobycie: 5 tys. boe/dziennie.

Uruchomienie Projektu Utgard

W 2016 r. podjęliśmy i sformalizowaliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu Utgard. Jego celem jest zagospodarowanie nowego złoża w Norwegii poprzez podłączenie do pobliskiej infrastruktury obszaru wydobywczego Sleipner i uruchomienie wydobycia węglowodorów na przełomie 2019 i 2020 r. Zasoby 2P w złożu to 8,1 mln boe (55% ropa naftowa i  45% gaz ziemny), a wydobycie dzienne planuje się na poziomie 4 tys. boe/d. 

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 2.2 Status kluczowych projektów rozwojowych w 2016 roku

Strategia wydobycia na lata 2017-2022

Nasze główne cele w obszarze wydobycia na najbliższe 5 lat to bezpieczny rozwój, dalsze budowanie zrównoważonego portfela aktywów wydobywczych oraz pozycja lidera wydobycia na Bałtyku.

Bezpieczny rozwój segmentu wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS będzie realizowany poprzez obecność na przewidywalnych rynkach, czyli: 

  • rozwój działalności w Norwegii (wokół hubów, Norweski Szelf Kontynentalny) i w Polsce (Morze Bałtyckie),
  • dywersyfikację geograficzną w zależności od koniunktury. 

Zbilansowany portfel aktywów wydobywczych będzie budowany poprzez dywersyfikowanie źródeł wydobycia i strukturę nabywanych koncesji, czyli:

  • wzrost zaangażowania w projekty zagospodarowania złóż,
  • sukcesywne zwiększanie wagi działalności poszukiwawczej,
  • uzupełnianie portfela aktywów w reakcji na szanse rynkowe, 
  • zmniejszenie w portfelu udziału złóż w dojrzałej fazie wydobycia.

W praktyce Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017-2022 oznacza: 

  • Zagospodarowanie złóż: B4/B6 (gaz), Utgard, FriggGamma Delta, Yme.
  • Eksploatację złóż: B8, B3; złóż na Litwie; Heimdal i Sleipner (70% ropy naftowej i 30% gazu ziemnego).
  • Poszukiwanie nowych złóż ropy i gazu na koncesjach morskich i lądowych.
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu na poziomie od 30 tys. boe/d do 50. tys. boe/d. 

Realizacja strategii wydobycia jest podzielona na dwa etapy. Miernikami jej osiągnięcia w latach 2017-2018 są rezerwy 2P na poziomie ok. 60 mln boe, a wydobycie dzienne: ok. 22 tys. boe. Z kolei w latach 2019-2022, są to rezerwy surowca 2P powyżej 60 m boe, zaś wydobycie: 30-50 tys. boe/d.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz