Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

LOTOS Energy Hub. Nowoczesne tankowanie

Rozszerzeniem Projektu HESTOR i projektu nowej bazy LNG w Porcie Gdańskim jest w Grupie Kapitałowej LOTOS idea LOTOS Energy Hub. Jest to projekt nowoczesnych stacji umożliwiających zatankowanie pojazdu nie tylko paliwami tradycyjnymi, ale też innymi nośnikami energii jak np. skroplony gaz ziemny LNG, sprężony gaz ziemny CNG, wodór czy energia elektryczna.

Więcej informacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2016

Rozdział 2.2 Status kluczowych projektów rozwojowych w 2016 roku (w zakresie podtytułu „Innowacyjność i projekty rozwojowe”)

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz