Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Ekologia na co dzień. Kampania EKOID

W 2016 r. Biuro Ochrony Środowiska wdrożyło wewnętrzną kampanię ekologiczną EKOID, skierowaną do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Jest to część programu odpowiedzialności środowiskowej firmy.

Celem jest zachęcenie pracowników do podejmowania inicjatyw proekologicznych i większego uwzględniania wpływu na środowisko naturalne w codziennych działaniach. Ma się to przyczynić do zmniejszenia wpływu działalności poszczególnych segmentów firmy na środowisko, a jednocześnie – do obniżenia kosztów jej funkcjonowania.

Na portalu Lotostrada powstała zakładka kampanii, w której publikowane są m.in. mierniki pokazujące w przejrzysty sposób zużycie wody, energii elektrycznej, koszt materiałów biurowych w Grupie Kapitałowej LOTOS, ciekawostki, statystyki oraz sugestie związane z oddziaływaniem firmy na środowisko naturalne. Zakładka, od momentu powstania, odnotowała ok. 400 odsłon.

Kampania, poprzez element zabawy – czyli przyjazny logotyp, pozytywne motywowanie, ale też edukację i przekazywanie danych, przyczyniła się do zwiększenia uwagi pracowników poświęcanej środowisku i wpływowi firmy na nie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz