Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Z kim i dlaczego prowadzimy dialog?

[G4-24] [G4-25] [G4-26]
Kluczowych interesariuszy identyfikujemy w oparciu o:
  • wpływ, jaki wywierają na organizację,
  • wpływ, jaki organizacja wywiera na nich,
  • regiony kluczowe dla naszej działalności: województwo pomorskie na północy Polski oraz Czechowice - Dziedzice i Jasło na południu.
Mapa interesariuszy 

Nasi interesariusze doceniają aktywność Grupy Kapitałowej LOTOS na wielu polach, czego przejawem są liczne nagrody, przyznane nam w samym tylko 2016 roku.

W sposób aktywny rozmawiamy zarówno z otoczeniem społecznym, jak i rynkowym. Formuła i częstotliwość dialogu zależy od danej grupy interesariuszy i zaprojektowana jest tak, aby wzajemne relacje pozwoliły obydwu stronom czerpać z nich korzyści. Do naszych najważniejszych działań w tym obszarze należy:

  • systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów,
  • regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego, z wykorzystaniem serwisu Relacji Inwestorskich, a także podczas organizowanego Road Show,
  • zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem kontakty z regulatorami i organizacjami kontrolnymi i monitorującymi,
  • dialog z pracownikami, w ramach bieżącej pracy a także z wykorzystaniem związków zawodowych, czy regularnego mierzenia ich satysfakcji z pracy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz