Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Zaangażowanie społeczne – działania na rzecz rozwiązania ważnych problemów społecznych i środowiskowych

  • 29 projektów sponsoringu sportu, 23 projekty sponsoringu kultury, 13 projektów sponsoringu działań społecznych i ekologicznych.
  • W ramach Programu Edukacji Morskiej byliśmy sponsorem konkursu "How do we see the Baltic Sea", skierowanego do uczniów z krajów nadbałtyckich.
  • Po raz kolejny objęliśmy mecenatem młodych naukowców Konkursu Naukowego i Programu E(x)plory.
  • Odbyły się 2 wizyty studentów z uczelni wyższych w ramach wspierania przez Grupę Kapitałową LOTOS kształcenia zawodowego.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz