Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

15. Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

Pobierz XLS(11 KB)

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Segment wydobywczy - 8.377
Segment produkcji i handlu 542 -
Razem 542 8.377

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz