Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

20. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

Pobierz XLS(11 KB)

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji.

Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980.000 340.773 940.500 2.261.273
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9.049) (376) (23.538) (32.963)
Razem 970.951 340.397 916.962 2.228.310

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz