Integrated Annual Report of LOTOS Capital Group 2016

Upstream operational data - quarterly (m3, tonnes)

Download XLS(480 KB)

Dynamic chart
Reset
Sort ascending
Sort descending

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17
crude oil production ths.tons 53,5 53,5 53,5 58,9 81,9 67,1 78,3 77,9 73,1 74,7 72,1 95,0 149,3 133,4 120,4 129,3 124,3
Poland: B3 field ths.tons 34,6 36,0 35,0 40,0 40,8 41,0 41,9 36,4 31,9 33,8 34,8 31,4 31,5 29,1 27,4 24,7 23,7
Poland: B8 field ths.tons 0,1 30,5 31,5 30,2 31,8 31,4 28,3
Norway : Heimdal ths.tons 0,3 22,6 9,1 19,2 24,2 23,5 25,0 22,0 17,6 18,6 12,5 7,5 9,8 15,3
Norway : Sleipner ths.tons 1,0 53,9 48,4 40,7 50,7 44,8
Lithuania ths.tons 18,9 17,5 18,5 18,6 18,4 17,0 17,3 17,3 17,7 15,9 15,3 14,5 13,8 13,2 13,0 12,7 12,2
liquid oil production mln m3 3,8 3,9 3,9 5,2 80,1 28,9 56,1 74,1 74,7 82,5 76,6 72,8 256,3 229,0 183,1 237,2 219,8
Poland: B3 field mln m3 3,8 3,9 3,9 4,4 4,5 4,5 4,7 4,1 3,5 3,8 3,9 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 2,7
Poland: B8 field mln m3 3,6 3,6 3,4 3,5 4,1 3,9
Norway : Heimdal mln m3 0,8 75,6 24,4 51,5 70,0 71,2 78,7 72,7 62,6 64,9 50,0 29,7 49,4 68,3
Norway : Sleipner mln m3 3,1 184,4 172,4 146,8 180,9 145,0
crude oil sales ths.tons 73,6 50,6 43,7 65,9 72,0 89,6 60,4 75,8 72,3 76,8 58,8 101,0 136,2 125,7 101,0 108,7 91,5
Poland ths.tons 58,1 29,0 28,4 44,7 28,9 60,9 34,8 28,8 35,7 40,6 24,2 70,1 61,8 62,3 55,1 49,9 38,1
Norway ths.tons 21,1 12,4 9,2 26,4 23,6 24,6 22,5 18,8 62,3 51,3 33,6 46,6 47,0
Lithuania ths.tons 15,5 21,6 15,3 21,2 22,0 16,4 16,3 20,6 13,0 11,6 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,2 6,3
liquid gas sales mln m3 2,6 2,5 2,9 2,9 78,0 27,1 54,9 72,6 80,4 77,7 70,8 50,5 248,7 212,5 126,9 222,4 205,8
Poland mln m3 2,6 2,5 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 1,8 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,2 1,1
Norway mln m3 75,3 24,3 52,1 70,0 78,6 75,6 68,8 48,6 246,8 210,8 125,3 221,2 204,6
Lithuania mln m3 0,0

Upstream operational data - quarterly (m3, tonnes)

Zawartość tego rozdziału Raportu dostępna jest tylko dla urządzeń o większym ekranie

We invite you to participate in our Report's survey
Let's go Not now