Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Indeks treści GRI G4

[G4-32]
Strategia i analiza
Profil organizacji
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
Zaangażowanie interesariuszy
Profil raportu
Ład organizacyjny
Etyka
Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki środowiskowe
Wskaźniki społeczne: Praktyki w zakresie zatrudniania i godnej pracy
Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo
Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkt

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz